Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Kultur Konsulenter AS samler inn og bruker personopplysninger. Daglig leder er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven.

Nettbasert behandling av personopplysninger

Vår nettside benytter seg ikke av Informasjonskapsler (cookies).

Saksbehandling og arkiv

For å oppfylle tjensetetilbudet behandler Kultur Konsulenter AS personopplysninger i henhold til personopplysningslov.
Det registreres ulike typer personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen.
Fødselsnummer registreres ikke i våre arkiv.
Saksdokumenter kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Som en del av saksbehandlingen kan  Kultur Konsulenter AS i noen tilfeller innhente opplysninger fra andre instanser. Dette skjer etter samtykkeerklæring og/eller fullmakt.
Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon, som for eksempel sensitive personopplysninger.

E-post og telefon

Kultur Konsulenter AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling kan journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).
Kultur Konsulenter AS sine samarbeidspartnere/frilansere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i epostkassen.

Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Deltakelse på kurs og liknende

Kultur Konsulenter AS holder kurs og liknende. I den forbindelse registreres personopplysninger. Ved kurspåmelding oppgis navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Mobilnummer kan registreres, slik at deltakere kan motta informasjon på sms og få tilgang til egne påmeldingsopplysninger. I tillegg ber vi deltakere oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger for å administrere påmelding slettes en måned etter at kurset er avholdt.
Kultur Konsulenter AS har behandlingsansvar i forbindelse med økonomi og betaling fra eller til deltakere og møtelokaler, regnskap og bokføring, inkludert lagring etter bokføringsregelverk.

Elektroniske skjema

Kultur Konsulenter AS har et elektroniske skjema som er tilgjengelig fra hjemmesiden. Innhold som blir sendt via skjema blir overført via SSL. Les mer om SSL her. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Opplysninger om samarbeidspartnere/frilansere

Kultur Konsulenter AS behandler personopplysninger om sine samarbeidspartnere/frilansere for å administrere lønn i henhold til personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har ansvar for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og refusjoner. Samarbeidsavtaler oppbevares i henhold til personvernloven. Mapper blir ryddet ved utløp av samarbeidsavtalen.

IKT-systemer

Kultur Konsulenter AS bruker IKT systemer levert av norske IT-leverandører hvor dataene også blir lagret i Norge.
All data som blir lagert hos oss er kryptert og blir beskyttet bak filservere med 2-veis autentisering. Dette sikrer rettsmessig tilgang til data til enhver tid. Vi benytter Microsoft sine plattformer for e-post, hvor dataene ikke blir lagret i Norge. Derfor er det ikke ønskelig å motta sensitiv data på e-post.

Innsyn og rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Kultur Konsulenter AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert av Kultur Konsulenter AS har rett til innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Kultur Konsulenter AS feilaktig har fått adgang til blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senes innen 30 dager. Innsynsforespørsler meldes inn gjennom e-post.

Kontaktinformasjon

  • Postadresse: Kultur Konsulenter AS, Postboks 42 Bøler, 0620 OSLO
  • Telefon: 48 49 47 48
  • E-post: post@kulturkonsulenter.no