Kultur og mangfold

i lever i et flerkulturelt Norge. Men hva er kultur? Og hva vil det si å være flerkulturell?
Å gi en god forklaring på disse to spørsmålene, krever mer enn noen få ord. Forklaringen som følger er kort og forenklet, men gir et raskt overblikk over hva det kan innebære.
Vi kan si at kultur er noe man vokser opp med og lærer, det er en del av dagliglivet vårt. Det er i samfunnet rundt oss og er med på å forme oss.  En stor del av det er «usynlig» som tanker, kunnskaper, trosformer, verdier eller vaner. En annen del av det er «synlig» og «konkret» som maten vi spiser, klærne vi kler oss i, eller ferdigheter vi tilegner oss. Både de «synlige» og «usynlige» delene tilegner vi oss som medlemmer av et samfunn og vi overfører de videre til neste generasjon, om enn i noe endret form. Kultur er noe vi blir lært, det ikke er noe man blir født med. Kultur er med på å styre måten vi lever på. Tradisjoner, ritualer, normer og uskrevne påbud og forbud er også deler av kulturer.

Alt fra hvordan høytider markeres, bursdager feires (eller ikke), hvordan vi møter og hilser på hverandre, hvordan vi snakker til hverandre og hvem som snakker. Kultur griper inn i hverdagen og er med på å forme dagene våre. For eksempel når er det vanlig at et barn skal sove, spise, hvile, leke, gjøre lekser, ha fritidsaktiviteter (og hvilke de kan være med på), og hvilke gjøremål de kan hjelpe til med i hjemmet.
Mennesker preges av den kulturen de vokser opp i og vil med stor sannsynlighet fortsette å leve etter dette – med mindre de møter en ny kultur og blir fortalt og forklart et annet alternativ hvor de kan dra nytte av det positive i kulturene. Kort sagt kan man si at når man lever med flere kulturer er man flerkulturell – men mye er avhengig av om, og på hvilken måte, man samspiller med de ulike kulturene og om man ønsker å lære noe fra andre kulturer. En annen måte å være flerkulturell på er om man flytter til et nytt sted med ny kultur, om hjemmet har en annen kulturbakgrunn enn bostedet, eller om familien har familiemedlemmer med forskjellige kulturelle bakgrunner og at man som følge av dette tar til seg noe av de «synlige» og «usynlige» delene i «det nye».

kulturkonsulenter_skillelinje_01

Les mer om kultur konsulenter og vårt viktige arbeid.

Vi er fleksible og bistår med hjelp både på dagtid og kveldstid. 

Vi har også vakttelefon 24/7. I akutte situasjoner kan dere nå oss på tlf: +47 48 49 47 48