tjenester og bistand

Vi som kultur konsulenter har bred kunnskap og kompetanse, og gjennom mediering skaper vi bedre forståelse mellom partene, samt øker kvaliteten og presisjonen på kommunikasjonen.

Kultur-Konsulenter-divider_gull

En kultur konsulent bistår partene med å forbedre kommunikasjonen, forståelsen og ikke minst samtaler hvor kulturene spiller stor rolle. Vi tilbyr hjelp til:

 • Sakkyndige
 • Familieterapeuter
 • Familievernkontoret
 • Barnevernet
 • Krisesenter
 • Fosterforeldre
 • Skoler
 • Barnehager
 • Helsetjenester
 • Advokater
 • Retten
 • Politiet
 • Flyktningkontoret
 • NAV
 • Privatpersoner
 • Private bedrifter
Kultur-Konsulenter-divider_gull

Kultur Konsulenter AS tilbyr bistand til:

 • Tillitsbygging
 • Kultursensitivt hjelpetiltak
 • Saksdrøftinger med det offentlige
 • Kultursensitive samværs-observasjoner
 • Kultursensitivt tilsyn
 • Krisehåndtering
 • Landsinformasjon
 • COS Parenting™
 • Bekymringsmeldinger
 • Barnehage og skole problematikk
 • Kultursensitiv tilbakeføring
 • Kultursensitiv familieveiledning
 • Å finne avlastning for foreldre
 • Planlegging av ferieavvikling
 • Å finne aktiviteter for barn
 • ICDP Foreldreveiledning
kulturkonsulenter_skillelinje_01

Les mer om våre tjenester og kurs.

Vi er fleksible og bistår med hjelp både på dagtid og kveldstid. 

Vi har også vakttelefon 24/7. I akutte situasjoner kan dere nå oss på tlf: +47 48 49 47 48.