Vi Setter Kultur i fokus!


Vi i Kultur Konsulenter AS bidrar med å bygge bro mellom partene i en samtale.
Vi kjenner kulturene og med enkle innspill bidrar vi med å skape en bedre flyt og forståelse i samtaler.
For mer innsikt i vårt viktige arbeid, se denne kortfilmen som vi har laget her.

Hvorfor oss?


 

Kommunikasjon består av 20% verbalt språk og 80% kroppsspråk. Kroppsspråket er også kulturelt basert på samme måte som talespråk er forskjellige.
Uavhengig av konteksten, er målet å unngå graverende misforståelser basert på kultur og kommunikasjon.
Derfor anbefaler vi at møter foregår ansikt til ansikt,
fordi mange små, svært viktige og sensitive detaljer blir borte i telefonkonferanse/videokonferanse.
For å kunne føre fullverdig dialog på tvers av kulturelle gap, kreves et høyt nivå av kulturell intelligens. Kultur Konsulenter AS innehar denne kompetansen.